ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığının “Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları yönergesi” yayımlandı.

VAKIF VE DERNEKLER KUR’AN KURSU AÇAMAYACAK!

Yönergede, Kur’an eğitim ve öğretimine yönelik kurslar ile Kur’an kursu yurt ve pansiyonlarının açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetim işleri, çalışma usul ve esasları ile personelin görevleri yer aldı. Buna göre A, B, ve C olarak gruplandırılan Kur’an kurslarının açılış ve kapanış işlemleri ilgili il müftülüğünün teklifi ve Diyanet İşleri Başkanlığının onayı ile gerçekleştirilecek.  Kurslarda eğitim öğretime ara verme, yeniden başlatma, isim değişikliği işlemleri, il müftülüğünün teklifi ve valiliğin onayı ile yapılacak, elektronik sistem üzerinde Başkanlığa gönderilecek. Vakıf ve dernekler de dahil olmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi tarafından Kur’an kursu açılamayacak.

HAFIZLIK TAKİP KOMİSYONU KURULACAK

En az bir sınıf hafızlık eğitimi yapılan il veya ilçelerde müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla kurulan Hafızlık Takip Komisyon üyeleri müftü veya görevlendireceği personelin başkanlığında, en az ikisi hafız olmak şartıyla kurs çeşidine göre belirlenecek. Bu belirlemede, aşere-takrib, tashih-i huruf mezunu veya hafızlık eğitiminde tecrübeli olma hususları göz önünde bulundurulacak. Yurt içinde ve yurt dışında Hafızlık Tespit Sınavı Komisyonları da Başkanlıkça belirlenecek. Hafızlık tespit sınavları Başkanlıkça belirlenen kriterler çerçevesinde sözlü olarak, bu komisyonlar tarafından yapılacak.

4-6 YAŞ GRUBU KUR’AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMASI

Yönergede, Başkanlık tarafından hazırlanan ve uygulamaya konulan Kur’an kursları eğitim öğretim programlarına da yer verildi. Buna göre A, B, C veya D grubu Kur’an kurslarında, 4-6 yaş grubuna yönelik eğitim öğretim vermek üzere sınıflar açılabilecek veya Kur’an kurslarının tamamı 4-6 yaş gurubuna yönelik eğitim-öğretim veren sınıflardan oluşabilecek. (AA)