Mazlumder Ankara şubesi resmi internet sitesinde, “Alparslan Kuytul’a özgürlük” yazılı atkıları çıkarmadıkları gerekçesiyle 21 Furkan gönüllüsünün gözaltına alınması hakkında basın açıklaması yayımladı.

Mazlumder Ankara şubesi resmi internet sitesinde, “Alparslan Kuytul’a özgürlük” yazılı atkıları çıkarmadıkları gerekçesiyle 21 Furkan gönüllüsünün gözaltına alınması hakkında basın açıklaması yayımladı.

ARA REKLAM ALANI

Mazlumder Ankara şubesi resmi internet sitesinde yayımlanan basın açıklaması şu şekilde;

Furkan Vakfı üyelerinin Ankara’da yapmak istedikleri basın açıklamasında, vakıf üye ve gönüldaşları, boyunlarındaki “Alparslan Kuytul’a özgürlük” yazılı atkıları çıkarmadıkları gerekçesiyle aralarında 9 kadının da bulunduğu 21 kişi emniyet tarafından gözaltına alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 26. Madde: Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti

Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.

34. Madde: Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü, açıklaması yapma düzenleme hakkına sahiptir.

Başta “Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi” olmak üzere uluslararası sözleşmelerde ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında, İfade hürriyeti, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması yapma hakkı en temel haklar olarak kabul edilmiş ve korunmuştur.

Şiddete başvurmadan yapılan gösteri, basın açıklamalarının engellenmesi ve gözaltına almalar açık birer hak ihlalidir.

Bu uygulamaların son dönemlerde çok sık yaşanıyor olması devletin hukuk devleti olma vasfını sürekli aşındırmakta, hak arama imkanlarını daraltmakta ve ülke barışını olumsuz etkilemektedir.

MAZLUMDER olarak Hükümeti, barışçıl gösteri ve basın açıklamalarını engellemekten vazgeçmeye ve Anayasada tanınan hak arama yollarını açık tutmaya davet ediyoruz.

MAZLUMDER ANKARA ŞUBESİ